article Nature tourism

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในจีนมีที่ใดบ้าง

  กระแสการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหรือเชิงนิเวศ กำลังเป็นที่น่าจับตามองมากๆ เพราะผู้คนในปัจจุบันหันมาใส่ใจธรรมชาติกันมากขึ้น