article Nature Knowledge

ท่องเที่ยวไปกับธรรมชาติในเมืองไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณธรรมชาติที่หลากหลาย ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศ แถมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอยู่มากมาย

article Nature Knowledge

ลุ่มน้ำอเมซอนกับสัตว์ป่าที่น่ากลัว

       ลุ่มน้ำอเมซอน  ถูกขนานนามว่าเป็น นรกสีเขียว เนื่องจากมีสัตว์ป่าอันตรายที่อาศัยอยู่มากมาย มิหนำซ้ำยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับป่าอเมซอนอีกว่า ถ้าหากมีใครเข้าไปในนั้น