สัมผัสธรรมชาติไปกับ น้ำาตกต่างประเทศ และป่าสวยๆ จากทั่วโลก

ท่องเที่ยวทั่วโลกสัมผัส น้ำตกสวยๆ ป่าสวยๆ เทคนิคการเอาชีวิตรอดในป่า ท่องเที่ยว เกาะสวรรค์มาดากัสการ์ของเหล่าสัตว์ บุกป่าดงดิบ อเมซอน กับเรื่องราวป่าทั่วโลก
article Nature Knowledge

ลุ่มน้ำอเมซอนกับสัตว์ป่าที่น่ากลัว

       ลุ่มน้ำอเมซอน  ถูกขนานนามว่าเป็น นรกสีเขียว เนื่องจากมีสัตว์ป่าอันตรายที่อาศัยอยู่มากมาย มิหนำซ้ำยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับป่าอเมซอนอีกว่า ถ้าหากมีใครเข้าไปในนั้น

article Nature tourism

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในจีนมีที่ใดบ้าง

  กระแสการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหรือเชิงนิเวศ กำลังเป็นที่น่าจับตามองมากๆ เพราะผู้คนในปัจจุบันหันมาใส่ใจธรรมชาติกันมากขึ้น

article Nature Knowledge

ไปเที่ยวภูฎานประเทศที่ยังคงมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

ภูฏาน ประเทศขนาดเล็กที่มีเนื้อที่เพียง 38,394 ตร.กม. มีลักษณะเป็นเทือกเขาในทางตอนเหนือ ตอนกลางของประเทศเป็นที่ลาดเชิงเขา

article Nature Knowledge

มาดากัสการ์ ที่หมายนักเดินทาง มหัศจรรย์หนึ่งเดียวในกาฬทวีป

  หากจะกล่าวถึงดินแดน สถานที่หรือประเทศที่ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และถ่ายทำสารคดีมากที่สุดในโลก ประเทศมาดากัสการ์ เป็นหนึ่งประเทศระดับต้นๆที่ถูกใช้เป็นสถานถ่ายทำภาพยนตร์โดยเฉพาะภาพยนตร์สารคดีมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากว่ามาดากัสการ์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และมีพืชพันธุ์และสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งพบได้ในมาดากัสการ์และไม่พบในพื้นที่อื่นใดในโลกนอกจากที่นี่                ประเทศมาดากัสการ์ มีสภาพเป็นเกาะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทวีปแอฟริกาหรือกาฬทวีปบนคาบมหาสมุทรอินเดีย มีช่องแคบโมซัมบิกคั่นกลางระหว่างเกาะมาดากัสการ์กับผืนแผ่นดินใหญ่ทวีปแอฟริกาโดยมีระยะห่างจากแผ่นดินใหญ่เพียง 300 ไมล์ มีพื้นที่ 587,713 ตารางกิโลเมตรซึ่งถือได้ว่าเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกรองมาจากเกาะกรีนแลนด์, เกาะนิวกินีและเกาะบอร์เนียว ตามลำดับ                จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ประเทศมาดากัสการ์หรือเกาะมาดากัสการ์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและมีพันธุ์พืชพันสัตว์หายากที่พบได้เฉพาะบนเกาะมาดากัสการ์แห่งเดียวนั้นมีทีมาจากการก่อกำเนิดทางธรณีวิทยาเมื่อ 70ล้านปีที่แล้วมาดากัสการ์ได้แยกตัวออกมาจากแอฟริกา โดยในยุคนั้นอยู่ติดกับในส่วนที่เป็นประเทศอินเดียในปัจจุบันต่อมาย้อนเวลาไป 40 ล้านปี เกิดการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่ของเปลือกโลกอินเดียได้ลอยยกตัวขึ้นไปติดกับเอเชียใต้เกิดการปะทะกันของเปลือกโลกเกิดเป็นเทือกเขาหิมาลัยในขณะที่แผ่นดินมาดากัสการ์ได้เคลื่อตัวอย่างช้าๆเป็นระยะเวลาหลายสิบล้านปีจึงมาอยู่ในที่ตั้งปัจจุบันและเมื่อ 60 ล้านปีที่แล้วได้เกิดพายุไซโคลนพัดโถมกระของพายุไซโคลนพัดกระหน่ำทางด้านตะวันออกของแอฟริกาส่งผลกระทบถึงเกาะมาดากัสการ์ทำให้เกิดสภาพอากาศและภูมิประเทศที่หลากหลายแตกต่างกันอย่างสุดขั้วในปัจจุบัน โดยมีฤดูแล้งยาวนานถึงครึ่งปี และอีกครึ่งปีฝนตกหนัก ซึ่งปริมาณน้ำฝนที่ตกมาเฉลี่ยวันละ 10 นิ้ว ด้วยเหตุนี่จึงทำให้เกาะมาดากัสการ์มีลักษณะทางพันธุกรรมหลากหลายและแตกต่างไปจากที่อื่นพืชและสัตว์หลายชนิดที่พบในเกาะมาดากัสการ์เท่านั้น เช่น ลีเมอร์ ซึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำมาดากัสการ์ ปัจจุบัน ลีเมอร์” ลีเมอร์ถูกจัดให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เสี่ยงสูญพันธุ์มากที่สุดในโลก เป็นต้น นอกจากต้นเบาบับหรือต้นไม้รากชี้ฟ้านี้และยังมีพืชและสัตว์อีกหลายสายพันธุ์ที่ไม่อาจพบเจอไหนได้นอกจากที่เกาะมาดากัสการ์แห่งนี้เท่านั้น ปัจจุบันไทยและมาดากัสการ์ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ โดยไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรียมี สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เขตอาณาครอบคลุมมาดากัสการ์ ต่อมา ในปี ๒๕๔๗ ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งส่วนแยก […]